Wie zijn M.V.C. The Wings

De modelvliegclub The Wings is een regionale vereniging, die belangstellenden voor de modelvliegerij met raad en daad terzijde staat. De vereniging beschikt over een goede accommodatie, gelegen aan de Hoenderbossche weg aan de rand van een uitgestrekt bosgebied. Het terrein is goed te bereiken door de wegbewijzeringborden van de gemeente Nistelrode te volgen. Op de mini-airport is een onderkomen aanwezig zodat ook onder minder gunstige weersomstandigheden de hobby uitgeoefend kan worden en/of onderlinge contacten met aanwezige clubleden kunnen worden onderhouden. Het terrein is dagelijks voor clubleden toegankelijk van ’s ochtends vroeg tot zonsondergang. De vereniging The Wings heeft zich na de oprichting in maart 1974 alom gemanifesteerd d.m.v. het organiseren van modelbouwmanifestaties, deelname aan vliegshows en door organisatie van landelijke en regionale vliegwedstrijden. Op dit ogenblik is er sprake van een groeiende belangstelling, en telt de club momenteel ca 40 leden.